Wij duiken veilig up-to-date

Is duikveiligheid gebaat bij nog meer regeldruk?

km

Een primeur op het congres en netwerkevent Wij Duiken Veilig. Jur van Kasteren presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar de invloed van toegenomen regeldruk op de duikers en explosievenopruimers van defensie voor het eerst aan het publiek.

Jur van Kasteren

Jur van Kasteren is duik- en EOD-officier van de Koninklijke Marine en heeft in opdracht van de Directeur Veiligheid van het Ministerie van Defensie onderzoek gedaan naar de invloed van toenemende regeldruk bij de Defensie Duikgroep (DDG), Defensie Duikschool (DDS) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Aanleiding voor het onderzoek was het duikongeval op Curaçao eind 2015 waarbij een marineduiker om het leven kwam. Op het congres Wij Duiken Veilig presenteert Van Kasteren de resultaten van zijn onderzoek voor het eerst buiten Defensie.

Wanneer binnen Defensie een ongeval gebeurt, wordt -uiteraard- direct een intern onderzoek gestart om vast te stellen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek leidt tot conclusies en aanbevelingen, met als doel herhaling van het ongeval te voorkomen.

Twee categorieën

De conclusies zijn onder te verdelen in twee categorieën. Ten eerste, conclusies die betrekking hebben op de naleving van bestaande regelgeving (compliance) – de oorzaak van het ongeval ligt in het feit dat bestaande regelgeving niet (voldoende) is nageleefd. Ten tweede, conclusies die geen betrekking hebben op naleving van bestaande regelgeving – de conclusie in dat geval is dat bestaande regelgeving tekortschiet om het ongeval te voorkomen.

Logischerwijs focussen aanbevelingen daarom vaak op betere naleving van bestaande regelgeving en uitbreiden of aanpassen van bestaande regelgeving. «Maar is dit wel de manier? Wordt duiken en explosievenruimen echt veiliger van meer regelgeving en meer fixatie op naleving van deze regelgeving?» vroeg Van Kasteren zich af.

«Werknemers moeten zo veel regels naleven en zo veel procedures volgen dat de flexibiliteit en werkplezier volledig verdwijnen en het ‘gezond boerenverstand’ van de werknemers van ondergeschikt belang lijkt.»

Bureaucratisering komt overal in de maatschappij voor, denk maar aan je eigen bedrijfstak. Werknemers moeten zo veel regels naleven en zo veel procedures volgen dat de flexibiliteit en werkplezier volledig verdwijnen en het ‘gezond boerenverstand’ van de werknemers van ondergeschikt belang lijkt. «We moeten ons goed bewust zijn van de gevolgen van de toegenomen regeldruk en goed kijken of ze de veiligheid wel vergroten» aldus Van Kasteren.

Presentatie

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek naar de invloed van toegenomen regeldruk van Jur van Kasteren? Op Wij Duiken Veilig zal hij ze uitgebreid bespreken. Wij zijn benieuwd of en welke gevolgen dit zal hebben voor de regeldruk bij Defensie, maar ook binnen andere organisaties.

Deel dit bericht

Het congres Wij Duiken Veilig wordt georganiseerd door The Exhibition Company bv in opdracht van de stichting Wij Duiken Veilig.

info@wijduikenveilig.nl

t. +31 (0)30 6666 358
m. +31 (0)6 5152 7072

Wij Duiken Veilig
KvK: 83613978
BTW: NL0068637145

Deel deze pagina