Benno Baksteen

Benno Baksteen_01

Benno Baksteen heeft 40 jaar operationele ervaring in de luchtvaart. Hij heeft zijn hele leven doorgebracht in wat nu een Lerende Organisatie wordt genoemd en wat aanvankelijk, bij gebrek aan een betere term, airmanship of de manier waarop we dingen doen, werd genoemd.

Benno Baksteen volgde de opleiding tot verkeersvlieger aan de Rijksluchtvaartschool te Eelde. Daarna vervulde hij zijn militaire dienstplicht als officier vlieger bij de Marine Luchtvaart Dienst. Zijn standplaats was Marine Vliegkamp Valkenburg, waar hij de Grumman Tracker submarine hunter/killer vloog en diverse nevenfuncties vervulde, waaronder die van Officier Vliegdienst. In september 1970 trad hij in dienst bij de KLM als eerste officier, eerst op de DC-9 op het Europese netwerk en daarna op de DC-8 wereldwijd. Hij werd gezagvoerder op de DC-9 in 1982 en was van 1988 tot 2003 gezagvoerder op de Boeing 747. Hij sloot zijn loopbaan af als gezagvoerder op de Boeing 777, waarmee hij het hele scala van eerste generatie straalvliegtuigen tot en met de nieuwste generatie hightech vliegtuigen heeft gevlogen.

Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij diverse functies bij de VNV, de Vereniging Nederlandse Luchtvaartpiloten, en was hij van 1989 tot 1997 voorzitter. In 2005 was hij een van de vier niet-gouvernementele leden van een overheidsadviescommissie op hoog niveau voor risicobeleid. In 2007 werd hij benoemd tot voorzitter van DEGAS, een adviesraad voor luchtvaartveiligheid, rapporterend aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Overige publieksactiviteiten: expert/ spreker op congressen en bijeenkomsten, gastdocent veiligheid, kwaliteit en organisatiecultuur Universiteit Twente (faculteit Management en Bestuur) en mediagast als expert luchtvaartveiligheid.