Jan Hazeleger

Jan Hazeleger

Jan Hazeleger is werkzaam bij de Veiligheidsregio Utrecht als Sectorcommandant Brandweer en is portefeuillehouder Waterongevallenbeheersing in de Vakraad Incidentenbestrijding van Brandweer Nederland. Hij is sinds 2002 actief betrokken bij de ontwikkeling van de waterongevallenbeheersing bij de brandweer in Nederland. Veiligheid is daarbij een zeer belangrijk thema en als opdrachtgever namens Brandweer Nederland is hij actief betrokken geweest bij het onderzoek in het kader van het tweede orde leren van (bijna)ongevallen bij waterongevallenbeheersing. Een uniek onderzoek uitgevoerd door de Brandweer Academie, waarvan in november 2018 de rapportage is gepubliceerd. Vanuit zijn overtuiging dat de mogelijkheden van de mens inmiddels maximaal zijn benut, zal de winst voor veiligheid en effectiviteit behaald moeten gaan worden uit innovatieve ontwikkelingen.