Jur van Kasteren

VAN KASTEREN.JD

Bij defensie is duiken als hoog risico-activiteit aangemerkt en daarom gebonden aan strenge regels. Kapitein-luitenant ter zee Jur van Kasteren is als Militaire Duikautoriteit verantwoordelijk voor het stellen en bijstellen van alle regels die betrekking hebben op het militaire duiken. Regels moeten in zijn optiek de duikveiligheid zo goed mogelijk waarborgen en tegelijkertijd de uitvoering niet onmogelijk maken. Duikers moeten door de bomen het bos kunnen blijven zien. In 2019 heeft hij tijdens het Wij Duiken Veilig-congres zijn studie gepresenteerd hoe een toename van het aantal regels en toename van de druk om deze regels na te leven alleen maar kan leiden tot verlamming of noncompliance. In zijn huidige functie brengt hij die theorie in praktijk, door zo goed mogelijk de balans te vinden tussen veiligheid en uitvoerbaarheid. Daarbij voeren eenvoud, vertrouwen en vakmanschap de boventoon.