Mark Bokdam

Mark Bokdam

Mark is werkzaam bij Brandweer Twente en is landelijk voorzitter van het Netwerk Waterongevallen van Brandweer Nederland. In die hoedanigheid is Mark tevens lid van het College van Deskundigen en bestuurslid van de Stichting Werken onder Overdruk (SWOD). Tenslotte is Mark namens Brandweer Nederland afgevaardigd in de internationale commissie CTIF voor new technologies en extrication.

In de afgelopen jaren heeft Mark zich beziggehouden met het opzetten van een landelijke vliegorganisatie voor het vliegen met onbemande luchtvaart systemen (ofwel drones). Het dronedossier biedt nieuwe mogelijkheden voor het veiliger en effectiever kunnen werken tijdens een waterongeval.