Rob van Hulst

Wij Duiken Veilig

Van Hulst is arts-onderzoeker bij de afdeling Hyperbare Geneeskunde en Experimentele Anesthesiologie van het AMC. Eerder was hij Kapitein ter zee (kolonel)-arts en directeur Medisch Expertise Centrum/hoofd Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine. Van Hulst is reservist kolonel-arts bij het Ministerie van Defensie. Daarnaast bekleedt hij diverse adviesfuncties, waaronder bij de medische commissie Nederlandse Onderwatersport Bond, Nederlands Forensisch Instituut en bij diverse internationale medisch offshore commissies. Vanwege zijn grote bijdrage aan het verbeteren van de duikveiligheid door zijn wetenschappelijke onderzoeken in de hyperbare- en duikgeneeskunde is hij recent benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.