Sander Kool

Sprekers_0001_Sander Kool

Sander Kool is op dit moment commandant van mijnenjager Zijner Majesteits Willemstad. Hij begint met duiken in 1997. Eerst als sportduiker maar al snel specialiseert hij zich bij zijn werkgever, de Koninklijke Marine, in het ruimen van explosieven zowel op zee als op land. Kool volgt daarvoor diverse opleidingen waaronder de opleiding tot duikofficier. Bij de Koninklijke Marine wordt Kool ingezet voor militaire operaties en oefeningen in o.a. de Perzische Golf, Zwarte Zee, Noord- en Oostzee en Afghanistan.

Van 2005 tot 2008 werkt Kool voor de duikafdeling brandweer Amsterdam-Amstelland. In deze periode ontwikkelt hij voor brandweer Nederland een landelijk platform dat kennis uitwisselt op het gebied van het reddende duiken en volgt hij een opleiding tot Hoger Veiligheidskundige. Als vrijwilliger is Kool van 2010 tot en met 2018 verbonden aan de Nederlandse Onderwatersport Bond. Eerst als lid van de Veiligheidscommissie en vanaf 2012 als bestuurslid.